Låt världens flickor drömma..

Idag är det Internationella kvinnodagen. För många är det självklart att man kan köpa de underkläder man gillar och visa dom för den man själv väljer. Men tyvärr så är det många kvinnor som inte har den möjligheten.
Flickor i utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång. Istället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet.
Vi på Ingrids vill naturligtvis vara med och jobba för en förändring, därför har vi nu blivit flickfadder <3

Låt världens flickor drömma!